Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Wintercup

Parkeerbeleid Sportpark Ter Eem

Er mag alleen geparkeerd mag worden op de daarvoor bestemde parkeerterreinen, dus niet door het grote hek aan de kant van de weg bij het clubhuis van de BAV. Er kan verbaliserend opgetreden worden!

Vrijwilligersavond op vrijdag 19 april a.s.

Als dank voor uw inzet gedurende het afgelopen jaar nodigt het bestuur alle vrijwilligers uit voor een gezellige maaltijd in ons clubhuis. ( het betreft hier niet de vrijwilligers van alleen de Wintercup, deze hebben al een gezellige avond met een Stampotbuffet  meegemaakt)

Verder lezen…

Alternatieve trainingslocaties gevonden als vervanging van de Loef en de Driesprong

Verder lezen…

Foto’s ophalen burgemeester en receptie 29 september (Evelien)

Verder lezen…

Foto’s ophalen burgemeester [Kirsten]

Verder lezen…

Ontwerp nieuwe atletiekbaan

Lees meer

Dringende oproep zelfwerkzaamheden sportpark

Per  13 april is de Stichting Exploitatie Ter Eem een officieel feit. Dat betekent dat er nuaangevangen moet gaan worden met de voorbereidende werkzaamheden die leiden naar de verwezenlijking van de nieuwe atletiekbaan.

Verder lezen…

Foto’s vrijwilligersavond 20 april 2012

Verder lezen…

Laatste kans aanmelding voor vrijwilligersavond op 20 april

Verder lezen…

Sportparkstichting gaat van start – Exploitatie van Ter Eem overgenomen van gemeente

De Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem neemt met ingang van 13 april 2012 de exploitatie van het sportpark over van de gemeente. Een overeenkomst waarin dit is geregeld, wordt die ochtend op het gemeentehuis ondertekend door de verantwoordelijk wethouder en het nieuwe stichtingsbestuur.

Verder lezen…