Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Zeven Linden Loop

Corona Update 15 januari 2022 Lees meer.

Vertrek penningmeester

Onze penningmeester Bep van Rijn heeft zich per 10 mei teruggetrokken uit het bestuur van de BAV. Tot onze spijt! Een principieel verschil van mening ligt hieraan ten grondslag.

Bep heeft het penningmeesterschap met heel veel inzet en enthousiasme gedaan. Op 1 augustus 2016 verving zij René van den Brom, die om gezondheidsredenen moest terugtreden. In de Algemene Leden Vergadering van 21 november 2016 werd Bep officieel benoemd tot penningmeester. In de ALV van jongstleden 8 mei verdedigde zij nog met verve de jaarrekening van 2017. De financiën van de BAV waren op orde. Met een positief resultaat van € 3321,- was het jaar afgesloten. De kascommissie was uitermate tevreden over de stukken, de aanwezige leden eveneens. Het tekent de inzet die Bep getoond heeft. Het bestuur betreurt het dan ook in hoge mate dat een verschil van mening een einde gemaakt heeft aan Bep’s medewerking. Onze dank voor haar bewezen inzet is groot, zij was een fijne bestuurder die goed in ons team paste. Het vertrek van Bep betekent dat wij naarstig op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Betalingen liggen nu stil, dat mag niet te lang duren. Wie helpt ons uit de brand? Namens het bestuur, Kees Kruijswijk Jansen, secretaris.