Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Zeven Linden Loop

Corona Update 28 november 2021 Lees meer.

Documenten

Privacy Verklaring BAV
Trainersvergoeding 15-4-2020
Declaratieformulier – Trainers
Declaratieformulier – Algemeen

Statuten en Huishoudelijk reglement.

De hernieuwde Statuten en het Huishoudelijk reglement die in de Buitengewone ledenvergadering van 7 december 2010 door de leden zijn goedgekeurd, zijn nadat ze ook goedgekeurd zijn door de Atletiek unie door de notaris notarieel bekrachtigd. De rechtsgeldigheid van de hernieuwde statuten en het huishoudelijk reglement is ingegaan op 16 oktober 2012. De kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi, Eem- en Flevoland is ook op de hoogte gesteld van deze vernieuwing.

Beide documenten kunnen hieronder gedownload worden:

Statuten
Huishoudelijk reglement

Namens het bestuur,

Sylvain van Staveren

2e voorzitter.

Collectieve Vrijwilligersverzekering

De Gemeente Baarn heeft per januari 2009 een collectieve Vrijwilligersverzekering afgesloten. Dit betekent dat elke vrijwilliger die als vrijwilliger staat aangemeld via deze verzekering gedekt is tijdens de vrijwilligers werkzaamheden. Deze verzekering is een samenwerking tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Centraal Beheer Achmea.

Voor Baarn geldt dat het kantoor Kooiman en ’t Hooght, voor de besturen van de vrijwilligersorganisatie een ondersteunende rol heeft. Een en ander in samenwerking met de Stichting Vrijwilligers Baarn, onderdeel van de Stichting Welzijn Baarn.

Voor nadere informatie en formulieren https://www.vrijwilligersbaarn.nl/documenten

Beleidsnotie over ongewenst gedrag

Bij de BAV wordt veel zorg besteed aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de leden, trainers, coaches en andere bij de club betrokken personen. Een onderdeel daarvan is het voorkómen van ongewenst gedrag. Dit vereist uiteraard een gezamenlijke inspanning waarbij iedereen binnen de vereniging zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Het Bestuur is primair verantwoordelijk voor een gezonde sportomgeving en sportsfeer, maar ieder lid, medewerker en vrijwilliger is hiervoor medeverantwoordelijk.

De volledige inhoud van deze Beleidsnotie over ongewenst gedrag is hier na te lezen

Sponsorbeleid BAV 2010

Download reglement sponsoring
Download aandachtspunten sponsering

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines

Dit reglement is vastgesteld tijdens de ALV op 9 mei 2016.

1605 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines BAV