Over de BAV Hardlopen Start to Run Jeugd Lid worden Wandelfit

Documenten

Privacy Verklaring BAV
Trainersvergoeding 5-12-2022
Declaratieformulier – Trainers 5-12-2022
Declaratieformulier – Algemeen

Statuten en Huishoudelijk reglement.

De hernieuwde Statuten en het Huishoudelijk reglement die in de Buitengewone ledenvergadering van 7 december 2010 door de leden zijn goedgekeurd, zijn nadat ze ook goedgekeurd zijn door de Atletiek unie door de notaris notarieel bekrachtigd. De rechtsgeldigheid van de hernieuwde statuten en het huishoudelijk reglement is ingegaan op 16 oktober 2012. De kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi, Eem- en Flevoland is ook op de hoogte gesteld van deze vernieuwing.

Beide documenten kunnen hieronder gedownload worden:

Statuten
Huishoudelijk reglement

Namens het bestuur,

Sylvain van Staveren

2e voorzitter.

Collectieve Vrijwilligersverzekering

De gemeente Baarn heeft een verzekering afgesloten voor inwoners die vrijwilligerswerk doen. Deze secundaire verzekering geldt automatisch voor alle inwoners die vrijwilliger zijn. Als iemand schade of letsel veroorzaakt óf oploopt tijdens vrijwilligerswerk, kan het zijn dat de verzekering van de gemeente hiervoor dekking biedt.
U kan gebruik maken van deze verzekering wanneer uw eigen verzekering niet toereikend is. Het is niet nodig om vooraf aangemeld of geregistreerd te zijn. De vrijwilligersverzekering gaat in vanaf het moment dat u vanuit huis naar het vrijwilligerswerk gaat en eindigt zodra u weer thuis bent.

Schade kunt u melden bij het Buro Vrijwillige Inzet door het digitale schadeformulier (PDF, 95,2 kB) in te vullen en mailen naar leandra.hubers@pitbaarn.nl. LET OP; Stuur digitale kopieën mee van nota's, foto's, doktersverklaringen etc. Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering:

Verzekering en vergoedingen bij vrijwilligerswerk | Pit Baarn

Vrijwilligers – Centraal Beheer

 

Beleidsnotie over ongewenst gedrag

Bij de BAV wordt veel zorg besteed aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de leden, trainers, coaches en andere bij de club betrokken personen. Een onderdeel daarvan is het voorkómen van ongewenst gedrag. Dit vereist uiteraard een gezamenlijke inspanning waarbij iedereen binnen de vereniging zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Het Bestuur is primair verantwoordelijk voor een gezonde sportomgeving en sportsfeer, maar ieder lid, medewerker en vrijwilliger is hiervoor medeverantwoordelijk.

De volledige inhoud van deze Beleidsnotie over ongewenst gedrag is hier na te lezen

Sponsorbeleid BAV 2010

Download reglement sponsoring
Download aandachtspunten sponsering

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines

Dit reglement is vastgesteld tijdens de ALV op 9 mei 2016.

1605 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines BAV