Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Wintercup

Akkoord over sportpark Baarn

Stichting van sportclubs neemt exploitatie over van gemeente

Baarn, 23 augustus 2011 – De sportclubs verenigd in de Stuurgroep Sportpark Ter Eem en het College van B&W in Baarn hebben een akkoord bereikt over de overdracht van het sportpark aan een exploitatiestichting met ingang van 1 januari 2012. Door de overdracht kunnen de clubs direct invloed uitoefenen op het beheer en onderhoud van de sportvelden. Onderdeel van het akkoord is de aanleg van een kunststof atletiekbaan en een extra voetbalveld.

Het College van B&W heeft het akkoord omschreven in een voorstel dat in september in de gemeenteraad wordt besproken. De afspraken zijn het resultaat van de gesprekken tussen het nieuwe College en de Stuurgroep, waarin de verenigingen BAV, Cricket Club Baarn, SV Baarn en TOV zijn vertegenwoordigd. Uitgangspunt hierbij is het Business Plan dat al eerder door de Stuurgroep was opgesteld. 

De gemeente zal jaarlijks 286.000 euro in de exploitatie van de nieuwe stichting bijdragen. Dit is 20.000 euro meer dan momenteel, geld dat in extra capaciteit en kwaliteit van het sportpark wordt gestoken. De stichting levert zelf ook een jaarlijks bedrag van 20.000 euro voor deze kwaliteitsimpuls, die onder meer zichtbaar wordt via een nieuwe kunststof atletiekbaan en een extra voetbalveld. Daarnaast dragen de verenigingen 60.000 euro bij in de jaarlijkse exploitatie. Dat is meer dan de clubs nu betalen, maar daar staat dan ook een beter sportpark en meer zeggenschap tegenover. 

De besturen van alle betrokken clubs hebben zich uitgesproken voor het akkoord. Bij de verenigingen BAV en SV Baarn zal het resultaat begin september aan de leden worden voorgelegd; bij de andere clubs hebben de besturen al mandaat om het akkoord te bezegelen. De gemeenteraad beslist op 28 september. Daarna zullen College en Stuurgroep het najaar gebruiken om het akkoord verder uitwerken, zodat de stichting op 1 januari 2012 van start kan. 

Het is de bedoeling dat de stichting de vernieuwingen op het sportpark laat starten in de zomerstop van 2012. Plan is om de atletiekbaan aan te leggen op de huidige velden 1 en D. Daardoor komt er voor de Baarn-tribune en –kantine ruimte vrij om een extra voetbalveld aan te leggen. Met deze herindeling kan een lang gekoesterde wens van de clubs in vervulling gaan. 

Voor de herindeling zal de stichting de 410.000 euro gebruiken die de gemeente nog beschikbaar had voor het sportpark. Het inrichtingsplan gaat meer geld kosten en hiervoor zal de stichting zelf middelen moeten zoeken. De clubbesturen hebben aangegeven dat ze een belangrijke inspanning doen om dit bedrag te dekken, onder meer door zelfwerkzaamheid van de leden en sponsors. 

Het BAV bestuur komt op een zo kort mogelijke termijn met meer informatie over de aanstaande ledenvergadering.  

Voor informatie kunt u terecht bij Han Borst, secretaris@bav-baarn.nl / 06-53967832.