Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Zeven Linden Loop

Recreantencommissie

Taken

 • het leiden van de afdeling recreanten;
 • het organiseren en bekendmaken van trimlopen en wedstrijden geschikt voor recreanten;
 • het afstemmen van activiteiten t.a.v. van wedstrijden en trimlopen met de Lange-Afstandscommissie en de Wedstrijdorganisatiecommissie;
 • het aanwijzen van een contactpersoon voor contacten met de Lange-Afstandscommissie;
 • het maken van een jaarverslag;
 • het beheer van de gelden en het maken van een begroting t.b.v. de Recreantencommissie;
 • het regelen van vervoer naar trimlopen of wedstrijden;
 • het voorbereiden en regelen van activiteiten welke voor de recreanten worden georganiseerd;
 • het onderhouden van het contact met de trainers van de recreanten;
 • het uitbrengen van een advies aan het bestuur omtrent het aanstellen c.q. aanblijven van trainers voor de recreanten;
 • het aanwijzen van een afgevaardigde voor de Wedstrijdorganisatiecommissie;
 • het organiseren van z.g. Coopertests en een Recreantenloop, in samenwerking met de Wedstrijdorganisatiecommissie en de Lange-Afstandscommissie;
 • het organiseren van spelavonden;
 • het aanwijzen van een vertegenwoordig(st)er voor de Kadervergadering, deze vertegenwoordiging hoeft niet vast te zijn, de leden van de commissie kunnen de Kadervergadering bij toerbeurt bijwonen

Samenstelling

Rob van Ginkel (voorzitter);
Greetje de Leeuw, Janco Blonk, Ria Oostindiën, Diana Rubini, Peter Bakker (leden);