Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Zeven Linden Loop

Sportmedisch onderzoek

Sportkeuring (voorheen SMA).

Sporten is leuk en gezond, indien dat echter niet op een verantwoorde wijze plaats vindt heb je kans op blessures of andere gezondheidschade. Daarom is het ter preventie van sportgerelateerde klachten raadzaam om periodiek een sportmedisch onderzoek te ondergaan. Dit kan bij De Sportartsen Groep in het Meander Medisch Centrum te Baarn.

Voor sporters onder de 35 jaar wordt een Basisplus Sportmedisch onderzoek geadviseerd. Deze keuring omhelst o.a. een uitgebreid onderzoek van het houding- en bewegingsapparaat, bloedonderzoek, een longfunctieonderzoek en een elektrocardiogram (“hartfilmpje”). Het doel van deze keuring is o.a. het opsporen van aangeboren hartafwijkingen en blessurepreventie.
Voor sporters ouder dan 35 jaar is het raadzaam deze keuring uit te breiden met een maximale inspanningstest met controle van het elektrocardiogram en de bloeddruk.
Dit zgn. Groot Sportmedisch Onderzoek heeft, naast de eerder genoemde doelen,  als doel om ook verworven hartaandoeningen, bijv. kransslagaderlijden, uit te sluiten en om risicofactoren t.a.v. het krijgen van hart- en vaatziekten in kaart te brengen.
De wedstrijdsporter kan ook kiezen voor een inspanningstest met ademgasanalyse (“spiro-ergometrie”). Het doel hiervan is om het omslagpunt (“punt van verzuren”) te bepalen en op basis daarvan de verschillende hartslagzones te bepalen en gerichte trainingsadviezen te kunnen geven.
Voor meer informatie zie onze website: www.desportartsengroep.nl.
Voor het maken van een afspraak en nadere inlichtingen: 0900-9879.

Namens de Sportartsen Groep
H.B Plemper.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Sportkeuringen hebben zich binnen de BAV al lang bewezen. Tijdens zo’n keuring ben je in professionele handen en het is op de sportintensiteit gericht.
Neem de verantwoording en wees zuinig op het functioneren van je lichaam!
Er zijn een aantal mogelijkheden die in het onderstaande artikel van de organisatie worden vermeld.

De BAV heeft met de Sportartsen Groep een stukje sponsoring kunnen sluiten: Bij aanmelding van minimaal 10 personen (die hoeven overigens niet tegelijkertijd te verschijnen) gaat er 10% van de kosten naar de club! De keuringen worden in de meeste gevallen door de verzekeringen via de aanvullende verzekering vergoed. Check dit svp wel goed bij je eigen verzekering!

Voorbeeld:
15 personen laten een Groot Sportmedisch Onderzoek doen. Kosten voor de keuring € 199.-  En bijna € 300.- gaat naar de BAV.
10 personen doen het Basisplus Sportmedisch Onderzoek  van € 138,00  En er gaat ook nog eens € 138,00 naar de club.

De belangrijkste reden om de test te doen is natuurlijk je eigen gezondheid, maar dit is wel een mooie manier om tegelijkertijd iets voor je club te kunnen doen.

 Hoe werkt het? 
* Bepaal de voor jou meest geschikte keuring.
* Ga bij je eigen verzekeraar na of dit (uit je aanvullende pakket) wordt vergoed
* Maak de afspraak bij de Sportartsen Groep en meld dat de keuring uit het BAV collectief komt.
* Laat het svp even weten door een mail te sturen naar:  sponsoring@bav-baarn.nl,

Hartelijk dank.
De sponsorcommissie van de BAV