Over de BAV Hardlopen Start to Run Jeugd Lid worden Wandelfit

Corona-update 12 maart 2021

Beste leden,

De Atletiekunie heeft het bericht naar aanleiding van de persconferentie van 8 maart nog wat verduidelijkt. 
Per 16 maart ziet het er in hoofdlijnen als volgt uit:

 
Atleten tot en met 17 jaar
Mogen zowel op als buiten de accommodatie in groepsverband, zonder afstandsbeperking, trainen.
 
Atleten van 18 tot en met 26 jaar
Mogen op de sportaccommodatie in groepsverband, zonder afstandsbeperking, trainen.
 
Voor volwassenen van 27 jaar en ouder op de sportaccommodatie geldt:

  • Dat zij op de accommodatie in een groepje van maximaal vier personen mogen sporten, zolang de onderlinge afstand tussen de sporters van dat viertal tenminste 1,5 meter is;
  • Meerdere groepen van maximaal vier personen mogen op één accommodatie tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;
  • De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen;
  • De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

 
Maatregelen voor atleten/hardlopers vanaf 18 jaar buiten de sportaccommodatie:

  • Er mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit;
  • Meerdere groepen van maximaal twee personen mogen op één plek tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;
  • De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen;
  • De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

 
Zie ook
Protocol verantwoorde atletiek

Namens het bestuur,
Harm Boerma
Secretaris