60 jarig jubileum BAV Over de BAV Hardlopen Yakult Start to Run Jeugd Lid worden Wandelfit

Corona-update 26 februari 2021

Beste leden en beste ouders/verzorgers van jeugdleden,

23 februari heeft het kabinet in de persconferentie aangekondigd dat een aantal coronamaatregelen worden versoepeld. Het zijn kleine stappen op de weg naar een normaler leven. De versoepeling van maatregelen is niet zonder risico. Hoe beter we de maatregelen naleven, hoe groter de kans op meer versoepeling. 

Voor de BAV betekent de recente versoepeling dat vanaf 3 maart t/m (vooralsnog) 15 maart geldt dat kinderen en volwassenen t/m 26 jaar samen op de sportaccommodatie buiten, zonder anderhalve meter afstand, mogen trainen. Onderlinge wedstrijden op de club zijn toegestaan. 

Dat betekent voor de BAV dat leden van 18 t/m 26 jaar weer op de baan mogen trainen in groepsverband.

Alle andere corona-maatregelen blijven van kracht (https://www.atletiekunie.nl/nieuws/update-coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie)

Contributie in corona-tijd
We krijgen geregeld vragen over restitutie of (gedeeltelijke) opschorting van de contributie en zien helaas dat leden de huidige situatie aanleiding vinden om hun lidmaatschap (tijdelijk) te beëindigen. Dat vinden we jammer, maar we hebben begrip hiervoor. In lijn met het beleid van de Atletiekunie wordt contributie niet generiek (gedeeltelijk) gerestitueerd of kwijtgescholden. Immers, vrijwel alle kosten lopen gewoon door (huur van de accommodatie of afdracht aan de AU bijvoorbeeld) en de BAV wil graag een (financieel) gezonde club blijven om bijvoorbeeld komend jaar het clubgebouw te kunnen onderhouden en opknappen.

We doen ons best om ‘waar voor je geld ‘ te bieden, maar dat is lastig. Bestuur en trainers hebben een aantal initiatieven genomen, die door veel leden zijn gewaardeerd. Denk hierbij aan online trainingen en schema’s, virtuele runs, Kerstmannenloop, Sinterklaas en andere initiatieven. Rond de kerstdagen heeft ieder lid een cadeaubon ontvangen. Dit, en het niet verhogen van de contributie is een kleine geste naar de leden, die lid zijn gebleven in een jaar waarin de BAV niet heeft kunnen bieden wat we gewend zijn. 

De Atletiekunie adviseert ons om te proberen om mensen te bewegen lid te blijven en doet daarbij suggesties voor initiatieven zoals we die al genomen hebben en zullen blijven nemen. Aan alle leden die ons trouw zijn gebleven: Hartelijk dank ! Uw loyaliteit stellen we buitengewoon op prijs. Overweegt u op te zeggen? Neem eerst even contact op met een bestuurslid (Michael: voorzitter@bav-baarn.nl, Harm: secretaris@bav-baarn.nl ), dan kunnen we wellicht een maatwerk-oplossing zoeken. 

Maar bovenal: blijf alstublieft lid ! 

Met vriendelijke groet, Michael Terpstra (voorzitter)