Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Zeven Linden Loop

Corona Update 15 januari 2022 Lees meer.

Start Renovatie Sportpark Ter Eem

De gemeente is afgelopen vrijdag gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het 3e kunststofveld bij de hockeyvereniging. Het vervolg moet gaan plaatsvinden bij de aanleg van kunststof voetbalvelden 3 en 4. Echter de toekomst gerichte renovatieplannen van de gemeente zijn niet in overeenstemming met de wensen van de clubs. De gemeente heeft een andere invulling voor ogen dan wat de clubs wenselijk achten. Over dezer verschillen van inzicht zullen op zeer korte termijn gesprekken gaan plaatsvinden. Baarn, 13 februari 2009 Persbericht Start renovatie Sportpark Ter Eem De renovatie van Sportpark Ter Eem is van start gegaan met het opknappen van bosplantsoenen op het sportpark. Daarbij zal de gemeente de structuur van het vele groen zoveel mogelijk behouden. Het werk bestaat vooral uit het dunnen van het bomenbestand en het rooien van veel ondergroei. Het opknappen zal gebeuren in verschillende fases, gekoppeld aan de aanleg van de kunstgrasvelden en de renovaties van andere sportvelden. De bosplantsoenen op Sportpark Ter Eem zullen worden opgeknapt aan de hand van een gezamenlijke groenvisie van gemeente en sportverenigingen. Belangrijkste uitgangspunten van die visie zijn: meer sociale veiligheid door goed doorzicht; meer veiligheid bij harde wind door het verwijderen van slechte bomen; goedkoper onderhoud van de sportvelden door minder vallend boomblad; een dicht begroeide achterrand van het sportpark om zicht op de rijksweg A1 en het naburige bedrijventerrein te beperken; en een meer representatieve uitstraling van het sportpark in het algemeen. Renovatieplan 2009-2015 Het opknappen van bosplantsoenen is onderdeel van een totaal renovatieplan voor Sportpark Ter Eem. De gemeenteraad heeft daarvoor 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het renovatieplan wordt in fases uitgevoerd. In 2006 was al begonnen met de renovatie van het hoofdveld van voetbalvereniging TOV. In april start de Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (SKAB) met de aanleg van een derde ? door de gemeente gesubsidieerd ? kunstgras hockeyveld, naast het skate- en basketbalplein aan de Geerenweg. In mei begint de gemeente met de aanleg van twee kunstgras voetbalvelden tussen de clubgebouwen van SV Baarn en TOV. Tegelijk worden de hekwerken en poorten rondom deze velden vernieuwd. Voorafgaand aan deze werkzaamheden worden de omliggende bosplantsoenen opgeknapt. Met het aanleggen van kunstgrasvelden en het renoveren van sportvelden willen gemeente en sportverenigingen de capaciteit van Sportpark Ter Eem verhogen en de kwaliteit van de velden verbeteren. Komende jaren staan nog meer renovaties op het sportpark te gebeuren, waarbij telkens vooraf de omliggende bosplantsoenen worden opgeknapt. Werkzaamheden De werkzaamheden voor de renovatie vinden zoveel mogelijk plaats op Sportpark Ter Eem zelf, te beginnen rond de hockeyvelden, het skateplein en het basketbalveld. Het is mogelijk dat omwonenden soms enige geluidsoverlast zullen ervaren vanwege de werkzaamheden. Getracht wordt om mogelijke overlast tot een minimum te beperken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P.J. Brandjes (beleidsmedewerker Sport), tel. (035)5481791.