Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Zeven Linden Loop

Corona Update 15 januari 2022 Lees meer.

Gezocht trainers, hulptrainers en actieve ouders voor de jeugdcommissie

De laatste jaren groeit onze vereniging gestaag. Bij de pupillen en junioren komen er steeds meer gemotiveerde atleten bij. Atletiek zit als sport duidelijk in de lift. Sporten is dan ook een bezigheid waar de laatste jaren veel promotie voor is. Op dit moment zijn er zo?n 120 jeugdleden lid bij de BAV. Dit alles vraagt een goede organisatie binnen de jeugdafdeling van de vereniging. Om het een en ander goed te laten lopen is er onder het bestuur van de BAV een jeugdcommissie actief. Deze jeugdcommissie draagt de verantwoordelijkheid om alle zaken rondom de jeugd goed te laten verlopen. Binnen de jeugdcommissie zijn de volgende commissies actief: – Evenementen commissie – Financiële commissie – PR commissie – Algemene commissie – Wedstrijdsecretariaat – Pupillencommissie – Juniorencommissie Evenementen commissie Deze commissie zorgt ervoor dat de verschillende evenementen, waar de atleten deel aan kunnen nemen, georganiseerd worden. Het gaat hier om het jaarlijks terugkerend kamp, avondvierdaagse, survaton, Elfstedentocht, disco, Sinterklaas etc. etc. Financiële commissie Middels een eigen begroting proberen wij de evenementen, sportactiviteiten e.d. zelfstandig te begroten en bekostigen. De financiële commissie van de jeugdcommissie draagt zorg voor een gedegen begroting en bewaakt de uitgaven PR commissie De PR commissie is er verantwoordelijk voor dat de verslagen van de wedstrijden, welke door de trainers worden geschreven, in de plaatselijke (Baarn en Eemnes) kranten komen. Daarnaast zorgt ze ervoor dat het nieuws op de website en in het clubblad van de BAV komt te staan. Ze zorgen voor de informatiestroom over de jeugdgeleding van de BAV zowel binnen de vereniging als buiten de vereniging. Algemene commissie De algemene commissie draagt er zorg voor dat zaken welke geen plek hebben en/of kunnen krijgen binnen een van de bestaande commissies opgepakt worden. Zo valt o.a. sponsoring onder deze commissie. Wedstrijdsecretariaat Het wedstrijdsecretariaat is als commissie een onmisbare schakel voor de trainers/atleten t.a.v. wedstrijden. Het secretariaat zorgt ervoor dat atleten ingeschreven worden bij wedstrijden, zorgen voor de info naar de wedstrijden toe en zien er op toe dat alles gebeurd binnen de reglementen van de atletiekunie. Pupillencommissie en juniorencommissie De pupillen- en juniorencommissie is er verantwoordelijk voor dat er voldoende gekwalificeerde trainers aanwezig zijn. Deze commissie draagt er tevens zorg voor dat er voldoende aanbod is voor mensen die in de toekomst trainer zou willen worden. Dit aanbod wordt gezocht bij de ouders, junioren of externe mensen Daarnaast zorgt deze commissie er voor dat er op de trainingsdagen voldoende trainers aanwezig zijn om training te geven aan de jeugdatleten van de BAV. De commissie zorgt er voor dat er aan de competitie, cross en indoorwedstrijden meegedaan kan worden. Daarnaast zorgt deze commissie er voor dat er met voldoende trainers en ouders naar wedstrijden gegaan wordt. Naast het vullen van de vacante plaatsen binnen de jeugdcommissie en de werkgroepen zijn we ook op zoek naar oudere junioren en ouders bij de pupillen en/of junioren die interesse hebben om trainer te willen worden bij een van de groepen en daarnaast ook bereid zijn om daar een cursus voor te willen volgen (op kosten van de BAV). Mocht dit u net te ver gaan kunt u zich ook opgeven als hulpouder bij de training. We zitten op dit moment erg verlegen om trainers/hulpouders. Dus geeft u op. Voor meer info en opgave op een van de gevraagde open plaatsen kunt u zich wenden tot een van onderstaande personen: Esther de Jong lid jeugdcommissie pupillen Wim Oostveen lid jeugdcommissie pupillen Cor Bloo lid jeugdcommissie junioren/voorzitter jeugdcommissie Hun telefoonnummers zijn te vinden in de Baviaan. Ook kunt u uw interesse via mail aan ons kenbaar maken: junioren@bav-baarn.nl Wij hopen dat u als ouder zich meldt voor een van bovengenoemde taken. U wilt toch ook dat uw kind de komende jaren met hetzelfde plezier als de afgelopen jaren met de atletiek bij de BAV bezig kan zijn. Cor Bloo Voorzitter jeugdcommissie