Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Zeven Linden Loop

Corona Update 15 januari 2022 Lees meer.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Datum: Donderdag 26 maart 2009. Plaats: Clubgebouw Aanvang: 20:30 Het informatiepakket ligt vanaf 12 maart a.s. in het clubgebouw.Informatiepakket: Agenda/Jaarrekening 2008/Begroting 2009/Jaarverslagen; Secretariaat. Ledenadministratie. Jeugdcommissie. Recreantencommissie. Lange Afstandscommissie. Public Relationscommissie. Klachtencommissie. Bestuursverkiezing. Zoals jullie op de agenda zien, treden een aantal bestuursleden af. Sommige zijn herkiesbaar, andere niet. Ook zijn er nog niet ingevulde vacatures. (één lid & notulist) De richtlijnen in de statuten geven hierover aan: Voordracht tot bestuurslid Het bestuur maakt een voordracht van de te benoemen bestuursleden. Ook kunnen leden van het bestuur benoemd worden op voordracht van tenminste tien leden, door deze leden ondertekend en tenminste vijf dagen voor de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt aan het bestuur. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de desbetreffende persoon, dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden. Vacatures bij de Commissies. Bij de diversen commissies zijn vacatures. MELD JE AAN. Han Borst, Secretaris