Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Zeven Linden Loop

Corona Update 15 januari 2022 Lees meer.

Dringende oproep zelfwerkzaamheden sportpark

Per  13 april is de Stichting Exploitatie Ter Eem een officieel feit. Dat betekent dat er nuaangevangen moet gaan worden met de voorbereidende werkzaamheden die leiden naar de verwezenlijking van de nieuwe atletiekbaan.

De zogenaamde zelfwerkzaamheden maken onderdeel uit van de bezuiniging op de explo itatiebegroting van de stichting e.e.a. volgens de afspraken om de kosten binnen het aanwezige budget te houden.

De professionele mensen starten op 4 juni.

De zelfwerkzaamheden kunnen zo spoedig mogelijk aanvangen.

Wat moet er gedaan worden;

  • Op diversen plaatsen tegels verwijderen,
  • Alle leunhekken om de velden om ons heen verwijderen,
  • Alle ballenvangers achter de doelgebieden verwijderen,
  • Alle prullenbakken verwijderen,
  • Enz. enz.

De werkgroep herindeling, een samenstelling vanuit de vijf deelnemende verenigingen, heeft de coördinatie in handen.

Wanneer gaat er begonnen worden : Zaterdag 28 april
Hoelang denken we nodig te hebben : De voorlopige inschatting is alle zaterdagen in de maand mei.
5 / 12 / 19 / 26 mei.
Vanaf hoe laat wordt er gestart : Om 9:00 uur.

Opgeven via secretaris@bav-baarn.nl

 

Geef je op en help de vereniging