Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Wintercup

Sportparkstichting gaat van start – Exploitatie van Ter Eem overgenomen van gemeente

De Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem neemt met ingang van 13 april 2012 de exploitatie van het sportpark over van de gemeente. Een overeenkomst waarin dit is geregeld, wordt die ochtend op het gemeentehuis ondertekend door de verantwoordelijk wethouder en het nieuwe stichtingsbestuur.

De sportparkstichting is een initiatief van de Cricket Club Baarn, Baarnse Atletiek Vereniging,  vv T.O.V.,  SV Baarn en vv Eemboys. Deze clubs hebben allemaal zitting in de Stichtingsraad, die toezicht houdt op het bestuur. In de speciaal hiervoor opgerichte Stuurgroep hebben de clubs de afgelopen vier jaar gewerkt aan de oprichting van de exploitatiestichting en de onderhandelingen met de gemeente.
Het bestuur van de stichting bestaat uit onafhankelijk voorzitter Arjen Radder en vijf leden die door de clubs zijn voorgedragen: Han van Berkel (Eemboys), Timon van Heerdt (CCB), Henk Hofstede (T.O.V.), Han Borst (BAV) en Paul van Rootselaar (SV Baarn).
De stichting heeft als doel een gezonde exploitatie van sportpark Ter Eem, waar zoveel mogelijk volwassenen en kinderen voor een aanvaardbaar tarief kunnen sporten op kwalitatief goede velden.
De stichting ontvangt van de gemeente een jaarlijks bedrag van ruim 300.000 euro voor de exploitatiebegroting. De clubs dragen samen een bedrag van 60.000 euro bij, via een vergoeding voor veldgebruik. De stichting kan hierdoor van start met een afdoende begroting.  Dit wil zeggen, het is geen vetpot, maar de gewenste exploitatie is mogelijk. Namens de gemeente bekijkt een Raad van Toezicht of de gemeentelijke gelden op de juiste wijze worden besteed aan het in stand houden van een goed sportpark. Een Stichtingsraad met vertegenwoordigers van de clubs bespreekt jaarlijks de jaarrekening en de begroting van de stichting en keurt deze goed.
Door de komst van de stichting wordt nu ook een herindeling van het sportpark mogelijk, waarbij er een extra voetbalveld kan worden aangelegd, evenals een nieuwe, 400 meter kunststofatletiekbaan. De stichting gebruikt hiervoor de 410.000 euro die nog over was van het gemeentelijke investeringsbudget uit 2008 en leent daar zelf nog eens 200.000 euro bij.  Ook is een forse hoeveelheid vrijwilligerswerk noodzakelijk. Het herinrichtingsproject is inmiddels al in volle gang, onder begeleiding van een hiervoor ingehuurd advies- en projectmanagement bureau.
Door optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte kan de vierbaans atletiekbaan later worden uitgebreid naar een volwaardige baan met zes lanen. Hiervoor moet wel een kleedkamergebouw van de SV Baarn verdwijnen, waarvoor de SV Baarn financieel wordt gecompenseerd door de stichting, BAV en T.O.V.. De SV Baarn zal deze vergoeding gebruiken voor herbouw van de kleedkamers, zo is afgesproken.