Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Wintercup

Foto’s ophalen burgemeester en receptie 29 september (Evelien)

Verder lezen…

Foto’s ophalen burgemeester [Kirsten]

Verder lezen…

Ontwerp nieuwe atletiekbaan

Lees meer

Dringende oproep zelfwerkzaamheden sportpark

Per  13 april is de Stichting Exploitatie Ter Eem een officieel feit. Dat betekent dat er nuaangevangen moet gaan worden met de voorbereidende werkzaamheden die leiden naar de verwezenlijking van de nieuwe atletiekbaan.

Verder lezen…

Foto’s vrijwilligersavond 20 april 2012

Verder lezen…

Laatste kans aanmelding voor vrijwilligersavond op 20 april

Verder lezen…

Sportparkstichting gaat van start – Exploitatie van Ter Eem overgenomen van gemeente

De Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem neemt met ingang van 13 april 2012 de exploitatie van het sportpark over van de gemeente. Een overeenkomst waarin dit is geregeld, wordt die ochtend op het gemeentehuis ondertekend door de verantwoordelijk wethouder en het nieuwe stichtingsbestuur.

Verder lezen…

Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering 24 april 2012

Aanvang 20:30 uur, download de agenda.

Uitnodiging vrijwilligersavond 20 april 2012

Verder lezen…

Oproep: Buitengewone Ledenvergadering 29 maart

Verder lezen…

Foto’s Trappenbergloop Huizen 4 maart 2012

Verder lezen…

Collectieve Vrijwilligers Verzekering

De Gemeente Baarn heeft per januari 2009 een collectieve Vrijwilligersverzekering afgesloten. Dit betekent dat elke vrijwilliger die als vrijwilliger staat aangemeld via deze verzekering gedekt is tijdens de vrijwilligers werkzaamheden. Deze verzekering is een samenwerking tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Centraal Beheer Achmea.

Verder lezen…

13 september buitengewone ledenvergadering

Atletiekvereniging BAV houdt dinsdag 13 september as een buitengewone ledenvergadering.
De bijeenkomst vindt plaats in het clubhuis op het sportpark ter Eem.
Aanvang 20:45.

Hoofdonderwerp is de deelname aan de verzelfstandiging van het sportpark.

De agenda ziet er als volgt uit:

Verder lezen…

Akkoord over sportpark Baarn

Stichting van sportclubs neemt exploitatie over van gemeente

Baarn, 23 augustus 2011 – De sportclubs verenigd in de Stuurgroep Sportpark Ter Eem en het College van B&W in Baarn hebben een akkoord bereikt over de overdracht van het sportpark aan een exploitatiestichting met ingang van 1 januari 2012. Door de overdracht kunnen de clubs direct invloed uitoefenen op het beheer en onderhoud van de sportvelden. Onderdeel van het akkoord is de aanleg van een kunststof atletiekbaan en een extra voetbalveld.

Verder lezen…

Vrijwilligers gezocht

Naar aanleiding van de afgelopen ledenvergadering zijn Stefan Leeflang, Rosa Brugman, Andy van Duinen en Paul van der Wal aan de slag gegaan als (tijdelijk) vrijwilligerscommissie. Lees hier de oproep en geef je zo snel mogelijk op!

Oproep voor de algemene ledenvergadering op 19 april 2011

Voor alle leden van de BAV. Op dinsdag 19 april 2011, aanvang 20:30 uur, wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in het clubgebouw.
De benodigde stukken liggen ter inzage en voorbereiding in het clubgebouw. Download de agenda.

Leden jeugdcommissie en evenementencommissie gezocht

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 4 januari

Om het jaar 2011 bij de BAV goed te beginnen nodigt het bestuur alle leden van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis op dinsdag 4 januari. Aanvang 20:15 uur. Vooraf zal er nog een korte training plaatsvinden.

Oproep voor een buitengewone algemene ledenvergadering

Voor alle leden van de BAV.

Buitengewone Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 december 2010, aanvang 20.00 uur.

In het belang van onze vereniging, die goede statuten en een goed werkbaar huishoudelijk reglement dient te hebben vragen wij u in grote getale aanwezig te zijn.

Download hier de (voorlopige) agenda.

Sportmedisch onderzoek, verstandig om te doen

De vakantieperiode is voor velen achter de rug en de tijd is aangebroken om weer actiever te gaan bewegen, of nieuwe doelen te stellen. Soms borrelen tijdens of na de trainingen vragen op, die dan weer zinvol zijn om in een breder verband te beantwoorden en onder de aandacht te brengen bij iedereen van de BAV.

Lees meer

Run4Semmy: laat je hart spreken en loop mee op 17 oktober 2010

Op 18 oktober 2009 heeft een grote groep BAV-ers de loopschoenen aangetrokken om tijdens de Marathon van Amsterdam één van de afstanden te lopen voor Stichting Semmy.  Daarbij werden zij financieel gesteund door zeer veel  Baarnaars, waaronder ook veel BAV-ers.

De Run4Semmy 2010 komt al weer dichterbij! Op 17 oktober is het zover. Stichting Semmy hoopt  dit jaar alle records van vorig jaar te verbreken:
* de in totaal 359 lopers, verdeeld over de 7,5km, de halve marathon en de hele marathon
* hebben € 126.002,02 aan donaties opgehaald

Verder lezen…

Geef je op als vrijwilliger voor de Wintercup 2010

De Wintercupcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen van het Wintercupseizoen 2010-2011.

Om deze editie tot een succes te maken zijn weer veel vrijwilligers nodig, Bijvoorbeeld:

  • Bij het opbouwen van het parcours en het startveld
  • Bij het afbreken van het parcours en het startveld
  • Als parcourswacht
  • Of als verkeersregelaar

 

Verder lezen…

Toegang sportpark

In verband met de toenemend onrechtmatige betreding van het Sportpark Ter Eem verzoekt de gemeente Baarn de BAV het volgende:

Om in deze periode van het jaar, tot begin augustus, het in hoofdzaak gebruik door de BAV van het sportpark een adequatere handhaving te betrachten door de BOA en de politie op het verwijderen en bekeuren van illegale gebruikers zal het hoofdinganghek gesloten zijn.

Het sportpark en dus ons gebouw is alleen te bereiken via het hek bij de hockeyvelden.

Een en ander zal door middel van een door de gemeente op te hangen bordje kenbaar gemaakt worden.

Toon a.u.b. begrip voor deze maatregel en werk zoveel mogelijk mee. Het is uiteindelijk zeker ook in ons eigen belang.

Bijvoorbaat dank voor jullie medewerking.

Het bestuur.

Uitnodiging voor het Hardlooptrainers Nederland Café op 23 juni bij Lafoot te Hilversum

Download de uitnodiging.

Atletiek en gezond eten gaan samen

Op 28 mei jl. heeft de gemeente in samenwerking met de  Baarnse Atletiek Vereniging voor de groepen 7 en 8 van de Baarnse basisscholen een succesvolle atletiekdag georganiseerd. Deze atletiekdag is tevens aangegrepen om aandacht te vragen voor gezonde versnaperingen in de kantine. Ik wil u en alle vrijwilligers die zich hiervoor ingezet hebben, ook namens de overige B.Slim partners, hartelijk bedanken! Iedereen heeft zich met enthousiasme en volle overtuiging ingezet om de jeugd een gezonde keus te laten maken uit het aanbod aan versnaperingen. We hopen dat we in de toekomst vaker dit soort projecten samen kunnen uitvoeren om de jeugd gezond en fit te houden.

Verder lezen…