Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Wintercup

Contact en Kopij

Inleverdata kopij
9 januari 2018
13 februari 2018
20 maart 2018
24 april 2018
29 mei 2018
26 juni 2018
28 augustus 2018
25 september 2018
30 oktober 2018
4 december 2018

E-mail adres Baviaan: baviaanredaktie@hotmail.com

Kopij, welke niet tijdig is ingeleverd, kan niet meer geplaatst worden!!